Privacybeleid

I. Wat valt er onder dit privacybeleid?

Deze verklaring zet uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welk doel wij dat doen en welke rechten u daaromtrent heeft.

Dit privacybeleidverschaftinformatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de Shell Recharge-website bezoekt, de Shell Recharge-app gebruikt of diensten en/of producten van Shell Recharge afneemt. The New Motion B.V. (hierna: NewMotion) handelt en adverteert onder de merknaam Shell Recharge. Let op dat wanneer u producten en diensten van Shell Recharge gebruikt, u een overeenkomst aangaat met NewMotion en de aan ons gelieerde bedrijven binnen de Shell groep met als uiteindelijk moederbedrijf Royal Dutch Shell plc.

In ditprivacybeleid wordt onder andere uitgelegd welke persoonsgegevens wordenverwerkt, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien en bijwerken en waar u terecht kunt voor meer informatie of om een klacht in te dienen.

Naast ditprivacybeleid, kan in aangepaste privacybeleidsregels en aanvullende privacybeleidsregelsverdere informatie staan over hoe Shell uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacybeleidsregelskunnen verschillen per land waar wij actief zijn, waar rekening wordt gehouden met de lokale gebruikenen toepasselijke wettelijke vereisten. Het beleid is te allen tijde onderhevig aan toepasselijke lokale wetgeving en kan worden gewijzigd.

II. Speciale mededeling - Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

Als persoonsgegevens van kinderen worden verzameld, is daarvoor toestemming van een ouder of voogd vereist.

Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Met uitzondering van gevallen waar wij educatieve evenementen organiseren speciaal ontworpen voor dergelijke minderjarigen.Als u jonger bent dan 16 jaar (of als u een andere leeftijd hebt die aan de lokale wettelijke vereiste voldoet) stuur ons dan geen persoonsgegevens toe, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Omdat onze producten en diensten betrekking hebben op autorijden, gaan wij ervan uit dat u 16 jaar of ouder bent. Als u contact wilt opnemenonsop een manier waarbij u uw persoonsgegevens moeten doorgeven (zoals voor educatie of innovatie evenementen), vraag dan een ouder of voogd om dit namens u te doen.

III. Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens

The New Motion B.V.
Rigakade 20
1013 BC Amsterdam
The Netherlands

Tel: 088 010 9500
Email: klantenservice@newmotion.com
Website: https://newmotion.com

IV. Welke persoonsgegevens verwerken wij

De categorieën persoonsgegevens die we verwerken.

Wij verzamelen persoonsgegevens over u, als klant van Shell Recharge, als gebruiker van onze app en/of als bezoeker van onze website en sociale mediapagina's. Raadpleeg het gedeelte dat betrekking heeft op het type interactie dat u met ons heeft om meer te weten te komen over welke persoonsgegevens we verwerken. Voor uw gemak hebben we de interacties opgedeeld in 5 types: Gebruikers van delaadpas, kopers van een laadpunt, gebruikers van een laadpunt, website- en app-gebruikers en directe interacties.

1/ Gebruikers van laadpassen: zijn alle personendie een laadpasof -token gebruikt die worden aangeboden of mogelijk gemaakt door ons (‘laadpas’) om toegang te krijgen tot een laadpunt. Gebruikers van laadpassencommuniceren met ons doorde registratie en het gebruik van de laadpas.

 • Registratie: wanneer u een laadpas registreert bij ons, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, laadpasnummer, thuisadres en betaalgegevens, inclusief bankrekening- of creditcardnummer en of u voor openbaar opladen kiest.Als u de laadpas hebt ontvangen van een externe partij (zoals een leasemaatschappij, eentankpasaanbieder of uw werkgever) en/of een partij die betaalt voor het gebruik van uwlaadpas, heeft deze derde deze laadpas namens u geregistreerd en uw laadpasnummer metons gedeeld.
 • Gebruik van een laadpas: wanneer u een laadpasgebruikt op een aangeslotenlaapunt dat wordt beheerd door ons, verzamelen wij (naast de registratiegegevens)ook uw laadsessiegegevens, waaronder uw laadpasnummer, start-/stoptijden, uw elektriciteitsverbruik, het laadpunt- ID en de locatie van het gebruikte laadpunt. Hetzelfde geldt wanneer u een QR-code op een laadpunt scant en kiest voor het downloaden van een app om uw account aan te maken, in welk geval wij niet uwlaadpasnummer verzamelen. Wanneer u een ander laadpunt gebruikt, dus een laadpunt dat niet onder ons beheer valt maar wel toegankelijk is met een laadpas, dan ontvangen wij alleen de vermelde laadsessiegegevens in combinatie met uw laadpasnummer van de beheerder van het laadpunt. Hierdoor kunnen wij u identificeren en u factureren voor de laadsessie. Als de laadpas aan u wordt verstrekt door een derde partijdie betaalt voor uw gebruik van de laadpas, delen wij de vermelde laadsessiegegevens met deze partijvoor facturerings- en verrekeningsdoeleinden.

2/ Kopers van laadpunten: wanneer u een van onze laadpunten koopt, verzamelen wij uw naam, thuis- en/of installatieadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Wij gebruikendeze gegevens voor het factureren en de installatie van het laadpunt.Wij delen uw naamen installatieadres. Als het nodig is om direct een afspraak met u te plannen, delen wij uw contactgegevens en installatieadres ook met transport-, installatie- en onderhoudsbedrijven om uw laadpuntte laten installeren op de door u aangegeven locatie.


3/ Gebruikers van laadpunten:

 • Registratie: voordat u een laadpunt kunt gaan gebruiken, verzoeken wij u het laadpunt te registreren in uw account. Wanneer u een laadpunt bij ons registreert, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, thuis- en/of installatieadres, laadpuntnummer (laadpunt-id) en betalingsgegevens.
 • EV-leasebestuurders: leasebestuurders kopen geen laadpunt, maar hebben wel een laadpuntop hun thuisadres geïnstalleerd. Om dit te faciliteren, ontvangen wij van uw leasemaatschappij uw naam, contactgegevens en type auto. Wij verzamelen deze gegevens die u tijdens de intake aan ons verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren voor het laadpunt en de specifieke gegevens over de meterkast in uw huis die nodig zijn voor een correcte installatie. Als het nodig is om direct een afspraak met u te plannen, delenwij uw contactgegevens ook met transport-, installatie- en onderhoudsbedrijven om uwlaadpunt te laten installeren en onderhouden op de door u aangegeven locatie.
 • Laden op ad-hoc basis: wanneer u een QR-code scant die wordt weergegeven op een laadpunt om te laden op ad-hoc basis, worden twee opties aangeboden. U kunt ervoor kiezen om te laden met directe betaling.In dat geval vragen wij u alleen om creditcardgegevens aan ons door te geven. Wijslaan alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode op. Houd er rekening mee dat een externe betalingsverwerker uw betaling verwerkt. De tweede optie betreft het downloaden van een app waarin u een account aan kunt maken. De gegevens die dan worden verzameld zijn gelijk aan de gegevens vermeld onder Registratie.Alle opgeslagen gegevens zijn encrypted
 • Laden met laadpas van een andere e-mobiliteit dienstverlener: wanneer u een laadpunt (een door NewMotion beheerd laadpunt) gebruikt met een laadpas- of token dat niet door ons wordt aangeboden of mogelijk wordt gemaakt, verzamelen wij alleen uw laadpasnummer (id) (dus niet uw naam), de start-/stoptijden, uw elektriciteitsverbruik, hetlaadpunt-id en de locatie van het laadpunt. De laadsessiegegevens worden met ons gedeeld door uw laadpasaanbieder voor facturerings- en verrekeningsdoeleinden
 • Smart Charging (Slim Laden): wanneer u thuis in het bezit bent van een aangesloten laadpunt, krijgt u de functies en instellingen te zien. Eerst verzamelen wij de gegevens die u heeft opgegevenbij het registreren van uw laadpunt in uw account. Wanneer u kiest voor vergoeding, verzamelen wij bovendien degegevens over uw elektriciteitstarieven van uw elektriciteitsbedrijf, zoals die door u zijn verstrekt om u de energiekosten te vergoeden die verband houden met het thuis laden. Hetleasebedrijfen/of uw werkgever worden gefactureerd voor de kosten van delaadsessies van uwlaadpuntthuis, met vermelding van uw kaartnummer, start-/stoptijd, elektriciteitsverbruik, het laadpunt-id en de locatie van het gebruikte laadpunt. Ook wordt op deze factuur het gebruik van uw laadpas vermeldwanneer openbaar opladen is geactiveerd. Wanneeru kiest voor gebruik door gasten waarbij u andere EV-gebruikersin staat stelt om gebruik te maken van uw laadpunt, verzamelen wij de instellingen die u heeft gekozen. Dit kan betaald gebruik door gasten zijn, waarbij u een toeslag of gratis gebruik door gasten toevoegt. Bij de instelling voor betaald gebruik door gasten kunt u ook een groep maken voor laadpuntgebruikers met een laadpas die gratis bij uw laadpunt mogen laden, door de laadpasnummers van deze personen toe te voegen aan uw account. In dat geval verzamelen we de laadpasnummers waarvoor u dit toestaat. Wanneer u uw laadpunt publiceert, maken wij de locatie en tariefinstellingen van uw laadpunt zichtbaarin ons laadoverzicht in de Shell Recharge-app. Opverzoek van netbeheerders kunnen we op bepaalde momenten het stroomverbruik van uwlaadpunt verzamelen en deze informatie delen met de netbeheerders op een anoniem engeaggregeerd niveau om de belasting van het net te verdelen.

4/ Wanneer u onze website bezoekt of onze apps downloadt:

 • Algemeen: als u onze toepassingen voor mobiele apparaten gebruikt, verzamelen wij uw locatiegegevens na uw toestemming, zodat u de navigatie optie kunt gebruiken,meldingen over het laden kunt ontvangen of ons op de hoogte kunt stellen van defectelaadpunten.U kunt de locatie functionaliteit in onze app eenvoudig uitschakelen als u uwtoestemming wilt intrekken. Daarnaast deelt uw mobiele apparaat automatisch bepaalde gegevens met ons bij interacties tussen het apparaat en de app. Wanneer u de app gebruikt, creëert u een account waarvoor wij de onder "Gebruikers van laadpassen - registratie " en "Gebruikers van laadpunten" genoemde gegevens verzamelen.
 • Uitwisselingen door apparaten: wanneer u onze websites bezoekt, worden er automatisch gegevens verzameld door de technologieplatforms die de ervaring bieden. Uw webbrowser of mobiele apparaat kan bijvoorbeeld bepaalde gegevens met ons delen omdat deze apparaten communiceren met onze website. Deze gegevens omvatten de apparaat-id, accu- en opslaginformatie, cookies, IP-adressen, headers voor verwijzingen, gegevens die uw webbrowser en versie identificeren, en webbeacons en tags.

5/ Bij rechtstreekse communicatie met ons:

 • Nieuwsbrieven en publicaties: als u zich abonneert op onze nieuwsbrief of andere publicaties, verzamelen wij uw naam en contactgegevens zodat wij deze naar u kunnen sturen. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden.
 • Campaign or competition: als u ervoor kiest deel te nemen aan een campagne of wedstrijd, vragen we u om uw persoonsgegevens. Wij doen dit voor het uitvoeren van de campagne of wedstrijd, om deprijswinnaar(s) aan te kondigen en om de reacties op eventuele marketing te meten en u doorlopend aanbiedingen te sturen als u ermee akkoord bent gegaan deze te ontvangen als onderdeel van uw deelname.
 • Enquêtes: als u deelneemt aan onze enquêtes, verzamelen wij uw persoonsgegevens als onderdeel van het klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot de producten en diensten die u zijn aangeboden.
 • Overig: als u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen we de gegevens die u aan ons verstrekt.

V. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens

We verwerken alleen uw persoonsgegevens wanneer we daar een juridische grondslag en doel voor hebben.

De persoonsgegevens die onderditprivacybeleidvallen worden alleen verwerkt:

 • metuw uitdrukkelijke toestemming;
 • indien dat noodzakelijk is om een transactie met ute sluiten(zoals betaalgegevens);
 • indien dat noodzakelijk is voorde door ons of voor door de betreffende Shell-bedrijven nagestreefde gerechtvaardigde belangen, tenzij deze belangen in strijd zijn met fundamentele rechten en vrijheden van een persoon of personen;
 • wanneer het nodig is om tevoldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting(en);
 • waar hetverwerken is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht die toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van verwerkingen vóór het intrekken van uw toestemming.

Wij verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van onze producten en diensten;
 • hetaccountbeheer, het beheren van relaties en marketing, zoals het onderhouden en bevorderen van contact met bestaande en potentiele klanten;
 • accountmanagement,waaronder accountverificatie (ervoor zorgen dat alleen u of iemand die door u gemachtigd is toegang heeft tot uw account en informatie);
 • klantenservice en de ontwikkeling van onze producten en diensten;
 • het uitvoeren en analyseren van marktonderzoek en marketingstrategieën;
 • acties en prijsvragen aangeboden aan onze klanten;
 • het opsporen en voorkomen van fraude.

(of voor een secundair doel dat daarmee nauw verwant is, zoals het bewaren of verwijderen van gegevens).

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we daar een juridische grondslag voor hebben:

 • alleen de persoonsgegevens die in dit privacybeleid worden vermeld, worden verwerkt;
 • omop verzoek van een persoon maatregelen te nemen alvorens een contract aan te gaan;
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting;
 • indiendit noodzakelijk is om te voldoen aan de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen, tenzij deze belangen in strijd zijn metde fundamentele rechten en vrijheden van een persoon of personen; of (alleen indien wettelijk vereist) met de expliciete toestemming van de persoon.
 • in die gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op toestemming, en onderhevig is aan toepasselijke lokale wetgeving die anderszins bepaalt, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van verwerkingen vóórhet intrekken van uw toestemming.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor secundaire doeleinden, waar die doeleinden nauw in verband staan, zoals:

 • hetopslaan, verwijderen of anonimiseren van uw persoonsgegevens;
 • fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, rechtszaken en verweer tegen vorderingen,
 • statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek, of naleving van wet- en/of regelgeving, inclusief naleving van wettelijke of reglementaire vereisten, waaronder rechtszaken en verweer tegen vorderingen.

Screenen
Daarnaast voerenwij, om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, om onze bedrijfsmiddelenen werknemers/contractanten te beschermen en om met name ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan handelsvoorschriften, wetgeving tegen witwaspraktijken en/of omkoping en corruptie, en andere wettelijke vereisten, screenings uit (voorafgaand aan het contract en, periodiek, na het contract) met betrekking tot eigenaren, belanghebbenden en directeuren van onze zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners. Deze screenings vinden plaats aan de hand van openbaar beschikbare of door overheid uitgegevensanctielijsten en mediabronnen.

De screening omvat geen profilering of geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de tegenpartijenof potentiële tegenpartijen.

VI. zijn de gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door ons direct of indirect worden verzameld voor deze processen, zijn vereist om:

 • te voldoen aan wettelijke vereisten en/of voor het aangaan van een contract met een partij en het voortzetten van een overeenkomst met die partij
 • contact te houden met zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners, bezoekers van de websites en investeerders.

Als u ons niet de vereiste informatie hebt verstrekt, heeft dit negatieve gevolgen op de mogelijkheid om met u te communiceren of om een overeenkomst aan te gaan met een partij of om een overeenkomst met een partij voort te zetten.

VII. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en worden alleen gedeeld op basis van streng gehandhaafd ‘needtoknow’beginsel gedeeld met:

 • andere vennootschappen binnen de Shell groep, waaronder ons moederbedrijf Royal Dutch Shell Plc, waar dit noodzakelijk is voor interne administratieve doeleinden, bedrijfsstrategie, auditing en monitoring, screenen op basis van de sanctielijst en onderzoek en ontwikkeling;
 • we kunnen uw persoonsgegevens delen met de bedrijven van onze groep die de producten en diensten aan ons leverendie wij vervolgens aan u als onze klant kunnen aanbieden en leveren;
 • we kunnen uw gegevens delen met de bedrijven van onze groep voor aanbiedingen of u te informeren over EV-laadoplossingen gerelateerde producten en/of diensten. Dit gebeurt op basis van uw verstrekte toestemmingvoor marketing en in alle gevallen zal eventueel marketingmateriaal uitsluitend door ons aan u worden verzonden;
 • door ons geautoriseerde vertegenwoordigers, dienstverlenersen/of onderaannemers;
 • een bevoegde publieke instanties, overheidsinstantie, regelgevende of de belastingdienst indien dit nodigisom te voldoen aan een verplichting krachtens wet- en regelgeving die voor ons geldt ofindien dit is toegestaan op grond van toepasselijke lokale wetgeving;
 • op verzoek van een partij kunnen wij uw gegevens doorsturen naar een dergelijke partij als deze partij een gerechtvaardigd belang heeft om uw persoonsgegevens te verkrijgen. Partijen die namens u voor uw laadsessies betalen kunnen een dergelijk gerechtvaardigd belang hebben. Wijzelf en de verzoekende partij beoordelen het gerechtvaardigd om te bepalen of en welke informatie wordt gedeeld.

Shell Single View of the Customer (enkelvoudig overzicht van de klant)
Met als doel ervoor te zorgen dat u een efficiënte en eenvoudige ervaring heeft met de Shell-groep, en afhankelijk van uw relatie met Shell, combineren wij de informatie uit de bovengenoemde bronnen om een persoonlijk profiel van u te creëren. Dit stelt u in staat eenvoudiger te communicerenmet verschillende bedrijven van Shell en zorgt ervoor dat wij de meest actuele informatie over u hebben om de ontwikkeling van diensten en producten te bevorderen en om aanbiedingen af te stemmen op uw specifieke interesses.

Let erop dat u kunt bepalen hoe Shell deze informatie gebruikt. U kunt ervoor kiezen uw persoonsgegevens niet op deze manier te laten combineren. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande sectie: 'Uw rechten inzake uw persoonsgegevens'.

VIII. Overdracht van uw persoonsgegevens aan andere landen

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar het buitenland, onder voorbehoud van passende beveiligingsvoorzieningen.

Indien persoonsgegevens worden gedeeld met vennootschappen binnen de Shell groep en/of geautoriseerde derden, dienstverleners en/of onderaannemers die zich kunnen bevinden buiten het land waar u zich bevindt (waaronder ook buiten de EER), nemen we organisatorische, contractuele en wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en een voldoende mate van bescherming wordt gehandhaafd om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze maatregelen omvatten onder meer Binding Corporate Rules (bindende bedrijfsregels) voor de uitwisseling binnen de Shell groep en door de Europese Commissie goedgekeurde overdrachtmechanismen voor uitwisseling met derden in landen die geen voldoende mate van bescherming van gegevens bieden alsmede aanvullende maatregelen waar geldend recht dat vereist. U kunt de Shell Binding Corporate Rules inzien op www.shell.com/privacy.html

IX. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij maken ons sterk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens die u betreffen te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik. Meer in het bijzonder maken wij voor sommige van onze diensten gebruik van versleuteling, passen wij authenticatie- en verificatieprocessen toe voor toegang tot onze diensten en toetsen, beoordelen en evalueren wij regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.

Als u uw creditcardgegevens invoert, wees er dan van bewust dat een externe betalingsverwerker uw betaling zal verwerken. Wij zullen alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer, de vervaldatum en de veiligheidscode opslaan.

X. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor een bepaalde periode.

Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met (zakelijke) klanten, leveranciers en zakenpartners worden bewaard gedurende de looptijd van de contractuele relatie en tot 15 jaar daarna. Voor overeenkomsten met een looptijdvan meer dan 5 jaar, en voor de hierboven genoemde doeleinden, worden deze overeenkomstenvoor een periode van 35 jaar vanaf de aanvang van de overeenkomstbewaard.

In alle andere gevallen worden voor de hierboven genoemde doeleinden dergelijke persoonsgegevens, inclusief verzamelde persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de screening met de openbaar beschikbare of door de overheid uitgegeven sanctielijsten en mediabronnen, niet langer dan 15 jaar na de eerste verzameling bewaard.

In alle gevallen kan informatie worden bewaard voor a) een langere periode wanneer er een wettelijke redenis om dit te doen (in dat geval wordt de informatie verwijderd als deze niet langer vereist is voor het wettelijke doel) of b) een kortere periode wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haarpersoonsgegevens en er geen gerechtvaardigd belang meer is om deze te bewaren.

XI. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen.

Wij streven ernaar om deinformatie die wij over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt het volgende aanvragen:

 • toegangverkrijgen tot uw persoonsgegevens;
 • correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens (maar alleen waar de gegevens niet meer nodig zijn voor een gerechtvaardigdzakelijk doel zoals het voltooien van een betaaltransactie)
 • geen marketingcommunicaties meer te ontvangen;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het stoppen met het combineren van uw persoonsgegevens uit andere bronnen om een persoonlijk profiel samen te stellen;
 • het ontvangen vande door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, in een gestructureerde, digitale bestandsindeling om deze gegevens over te dragen aan een andere partij, als dit uitvoerbaar is.

Als u een van deze rechten wil uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar klantenservice@newmotion.com of door te bellen naar 088 010 9500.

XII. Met wie kunt u contact opnemen voor vragen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met os op via: klantenservice@newmotion.com met in het onderwerp "privacy officer" of bel ons op 088 010 9500.

Omdatwij onderdeel zijn van de Shell Groep, kunt u ook contact opnemen met het Shell Group Chief Privacy Office van Shell International B.V. Den Haag, Nederland - KvK-nummer 27155369 correspondentie: Postbus 162, 2501 AN, Den Haag. U kunt ook een e-mail sturen aan het Shell Group Chief Privacy Office op privacy-office-SI@shell.com

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder van Shell Group, dat is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd aan de Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, Nederland. Meer informatie is beschikbaar op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens in uw eigen land, die contactgegevens kunt uhier vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

XIII. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Privacybeleidwordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Ditprivacybeleidkan van tijd tot tijd worden gewijzigd en is voor het laatst bijgewerkt op 30 Maart 2021