Privacybeleid

I. Wat valt er onder dit privacybeleid?

In deze kennisgeving wordt uiteengezet welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden deze worden verzameld en wat uw rechten in dit verband zijn.

Dit privacybeleid verschaft informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt door The New Motion B.V. (hierna “NewMotion”) en de aan ons gelieerde bedrijven binnen de Shell groep met als uiteindelijk moederbedrijf Royal Dutch Shell plc met betrekking tot klanten, leveranciers, zakenpartners, belanghebbenden en/of investeerders, waaronder bezoekers van bepaalde NewMotion en Shell Recharge-websites (hierna: “websites”), portals en gebruikers van onze apps. Als gevolg van co-branding kunnen sommige door NewMotion beheerde websites, portals of apps zijn voorzien van een Shell-naam of -logo (zoals Shell Recharge).

Naast dit privacybeleid gelden er in de landen waarin we actief zijn verschillende lokale privacybeleidsregels. In het privacybeleid voor een land wordt rekening gehouden met lokale gebruiken en wettelijke vereisten. Het beleid is te allen tijde onderhevig aan toepasselijke lokale wetgeving en kan worden gewijzigd.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens worden verwerkt, waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken, voor welk doel wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe lang we de persoonlijke gegevens bewaren, hoe we uw persoonlijke gegevens raadplegen en bijwerken en waar u meer informatie kunt vinden of een klacht kunt indienen.

II. Speciale kennisgeving voor personen jonger dan 16 jaar. Persoonlijke gegevens van kinderen verwerken

Als persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, is hiervoor toestemming van de ouder of voogd vereist.

Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar (of als u een andere leeftijd hebt die aan de lokale wettelijke vereiste voldoet, zoals hieronder beschreven), stuur ons dan geen persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Omdat onze producten en diensten betrekking hebben op autorijden, gaan we ervan uit dat u ouder bent dan 16 jaar. Als u contact wilt opnemen met NewMotion op een manier waarbij u uw persoonlijke gegevens moet doorgeven (zoals voor onderwijs- of innovatie evenementen), vraag dan een ouder of uw voogd dit namens u te doen.

III. Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?

De categorieën persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen.

Wij geven u hier meer gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen. Voor uw algehele inzicht in wat er met uw gegevens gebeurt, gaan wij ook uitgebreider in op het delen of gebruiken van gegevens. Lees ook de subsecties VI, VII en IX voor een volledig beeld van het gebruik van uw gegevens. Houd er ook rekening mee dat verschillende beschrijvingen tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld een laadpas of token bij ons registreert (via my.newmotion.com of in de app) en u ook rechtstreeks met ons communiceert, dan is het verzamelen en gebruiken van gegevens zoals beschreven in beide specifieke subsecties hieronder van toepassing en kan dit worden gecombineerd in onze databases.

U kunt per type interactie met NewMotion bepalen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen. Voor uw gemak hebben we de interacties onderverdeeld in vijf typen: gebruikers van laadpassen, kopers van laadpunten, gebruikers van laadpunten, gebruikers van websites en apps, en directe interacties.

Gebruikers van laadpassen:

Gebruikers van laadpassen zijn alle personen die laadpassen of -tokens gebruiken die worden aangeboden of mogelijk gemaakt door NewMotion ('laadpas') om toegang te krijgen tot een laadpunt. Gebruikers van laadpassen communiceren met NewMotion door registratie en gebruik van de laadpas.

Registratie: wanneer u een laadpas registreert bij NewMotion of bij Shell Recharge, verzamelen wij uw naam, e-mailadres, laadpasnummer, thuisadres en betalingsgegevens, inclusief bankrekeninggegevens of creditcardgegevens en of u voor openbaar laden kiest. Als u de laadpas hebt ontvangen van een externe partij (zoals een leasemaatschappij, een tankpasaanbieder of uw werkgever) en/of een partij die betaalt voor het gebruik van uw laadpas, heeft deze derde deze laadpas namens u geregistreerd en uw laadpasnummer met ons gedeeld.

Een laadpas gebruiken: wanneer u een laadpas gebruikt op een aangesloten laadpunt dat door NewMotion wordt beheerd, verzamelen wij (naast de registratiegegevens) ook uw laadsessiegegevens. Dit zijn uw laadpasnummer, start-/stoptijden, uw elektriciteitsgebruik, het laadpunt-id en de locatie van het gebruikte laadpunt. Hetzelfde geldt wanneer u op een laadpunt een QR-code scant en kiest voor het downloaden van een app om een myNewmotion-account aan te maken, in welk geval we niet uw laadpasnummer verzamelen. Wanneer u een ander laadpunt gebruikt, dat dus niet door NewMotion wordt beheerd maar wel toegankelijk is met een laadpas, dan ontvangen we alleen de vermelde laadsessiegegevens in combinatie met uw laadpasnummer van de beheerder van het laadpunt. Hierdoor kunnen wij u identificeren en u factureren voor de laadsessie. Als de laadpas aan u wordt verstrekt door een derde partij die betaalt voor uw gebruik van de laadpas, delen wij de vermelde laadsessiegegevens met deze partij voor facturerings- en verrekeningsdoeleinden.

Kopers van laadpunten:

Kopers van laadpunten zijn alle personen die op welke manier dan ook een laadpunt kopen dat door NewMotion wordt beheerd (laadpunt).

Kopen: wanneer u een van onze laadpunten koopt, verzamelen we uw naam, thuis- en/of installatieadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor het factureren en de installatie van het laadpunt. Wij delen uw naam en installatieadres. Als het nodig is om direct een afspraak met u te plannen, delen wij uw contactgegevens ook met transport-, installatie- en onderhoudsbedrijven om uw laadpunt te laten installeren en onderhouden op de door u aangegeven locatie.

Gebruikers van laadpunten:

Registratie: voordat u een laadpunt kunt gaan gebruiken, verzoeken wij u het laadpunt te registreren in uw myNewMotion-account. Wanneer u een laadpunt bij ons registreert in uw myNewMotion-account, verzamelen we uw naam, e-mailadres, thuis- en/of installatieadres, laadpuntnummer (laadpunt-id) en betalingsgegevens. Als u een aangesloten laadpunt hebt en instellingen wilt gebruiken, dient u ook 'Gebruik van een laadpunt, slim laden’ te lezen.

EV-leasebestuurders: leasebestuurders kopen geen laadpunt, maar hebben wel een laadpunt op hun thuisadres geïnstalleerd. Om dit te faciliteren ontvangt NewMotion van uw leasebedrijf uw naam, contactgegevens en type auto. NewMotion verzamelt de informatie die u tijdens de intake aan ons verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren voor het laadpunt en de specifieke gegevens over de meterkast in uw huis die nodig zijn voor een correcte installatie. Wij delen uw naam en installatieadres. Als het nodig is om direct een afspraak met u te plannen, delen wij uw contactgegevens ook met transport-, installatie- en onderhoudsbedrijven om uw laadpunt te laten installeren en onderhouden op de door u aangegeven locatie.

Laden op ad-hoc basis: wanneer u een QR-code scant die wordt weergegeven op een laadpunt om te laden op ad-hoc basis, worden twee opties aangeboden. U kunt ervoor kiezen om te laden met directe betaling. In dat geval vragen wij u alleen om uw creditcardgegevens aan ons door te geven. NewMotion slaat alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode op. Houd er rekening mee dat een externe betalingsprovider uw betaling verwerkt. De tweede optie betreft het downloaden van een app waarin u een account kunt aanmaken. De gegevens die dan worden verzameld zijn gelijk aan de gegevens vermeld onder Registratie. Alle opgeslagen gegevens zijn encrypted.

Met laadpas van een andere e-mobiliteit dienstverlener: wanneer u een laadpunt (een door NewMotion beheerd laadpunt) gebruikt met een laadpas of token dat niet door NewMotion of Shell Recharge wordt aangeboden of mogelijk wordt gemaakt, verzamelen wij alleen uw laadpas-id (dus niet uw naam), start-/stoptijden, uw elektriciteitsverbruik, laadpunt-id en locatie van het laadpunt. Deze laadsessiegegevens worden door ons gedeeld met uw laadpas aanbieder voor facturerings- en verrekeningsdoeleinden.

Slim laden: wanneer u thuis in het bezit bent van een aangesloten laadpunt, krijgt u de functies en instellingen van uw laadpunt te zien. Eerst verzamelen we de gegevens die u hebt opgegeven bij het registreren van het laadpunt in uw myNewMotion-account. Wanneer u kiest voor vergoeding, verzamelen wij bovendien de gegevens over uw elektriciteitstarieven van uw elektriciteitsbedrijf zoals die door u zijn verstrekt om u de energiekosten te vergoeden die verband houden met het thuis laden. Het leasebedrijf en/of uw werkgever worden gefactureerd voor de kosten van de laadsessies van uw laadpunt thuis, met vermelding van uw laadpasnummer, de start-/stoptijden, uw elektriciteitsgebruik, het laadpunt-id en de locatie van het gebruikte laadpunt. Ook wordt op deze factuur het gebruik van uw laadpas vermeld wanneer openbaar laden is geactiveerd. Wanneer u kiest voor gebruik door gasten waarbij u andere EV-gebruikers in staat stelt om gebruik te maken van uw laadpunt, verzamelen we de instellingen die u hebt gekozen. Dit kan betaald gebruik door gasten zijn, waarbij u een toeslag of gratis gebruik door gasten toevoegt. Bij de instelling voor betaald gebruik door gasten kunt u ook een groep maken voor laadpuntgebruikers met een laadpas die gratis bij uw laadpunt mogen laden, door de laadpasnummers van deze personen toe te voegen aan uw account. In dat geval verzamelen we de laadpasnummers waarvoor u dit toestaat. Wanneer u uw laadpunt publiceert, maken we de locatie en tariefinstellingen van uw laadpunt zichtbaar in ons laadoverzicht in de NewMotion- en ShellRecharge-app. Op verzoek van netbeheerders kunnen we op bepaalde momenten het stroomverbruik van uw laadpunt verzamelen en deze informatie delen met de netbeheerders op een anoniem en geaggregeerd niveau om de belasting van het net te verdelen.

Wanneer u onze website bezoekt of onze apps downloadt:

Algemeen: als u onze toepassingen voor mobiele apparaten gebruikt, verzamelt NewMotion uw locatiegegevens na uw toestemming, zodat u de navigatie optie kunt gebruiken, meldingen over het laden kunt ontvangen of ons op de hoogte kunt stellen van defecte laadpunten. U kunt de locatie functionaliteit in onze app eenvoudig uitschakelen als u uw toestemming wilt intrekken. Daarnaast deelt uw mobiele apparaat automatisch bepaalde gegevens met NewMotion bij interacties tussen het apparaat en de app.

Uitwisselingen door apparaten: wanneer u onze websites bezoekt, worden er automatisch gegevens verzameld door de technologieplatforms die de ervaring bieden. Uw webbrowser of mobiele apparaat kan bijvoorbeeld bepaalde gegevens delen met NewMotion terwijl deze apparaten communiceren met onze website. Deze gegevens omvatten de apparaat-id, netwerktoegang, opslag- en accugegevens, cookies, IP-adressen, headers voor verwijzingen, gegevens die uw webbrowser en versie identificeren, en webbeacons en tags.

MyNewMotion: myNewMotion is de omgeving waarin u een account maakt. U hebt hiertoe direct toegang via my.newmotion.com, via onze externe website en in de NewMotion- en ShellRecharge-app. Wanneer u myNewMotion gebruikt, maakt u een account aan waarvoor wij de gegevens verzamelen die worden vermeld onder 'Laadpassen gebruiken, registratie' en 'Gebruikers van laadpunten'. Wanneer u dit account gebruikt, verzamelen we ook de tijd en datum van uw laatste aanmelding.

Andere applicaties: NewMotion streeft er voortdurend naar de beste en slimste laadoplossingen te bieden. Om te voorkomen dat dit privacybeleid vaak moet worden bijgewerkt, maken we ook gebruik van specifieke privacvoorwaarden. U wordt op de hoogte gesteld van deze privacyvoorwaarden voordat deze applicaties uw persoonlijke gegevens verzamelen. Zoals vermeld in de specifieke privacyvoorwaarden zal dit privacybeleid integraal onderdeel zijn van de specifieke privacyvoorwaarden.

Bij rechtstreekse communicatie met ons:

Nieuwsbrief en publicaties: als u zich abonneert op onze nieuwsbrief of andere publicaties, verzamelen wij uw naam en contactgegevens zodat wij deze naar u kunnen sturen. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden.

Campagne of wedstrijd: als u ervoor kiest deel te nemen aan een campagne of wedstrijd, vragen we om uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de campagne, om de prijswinnaar(s) aan te kondigen en de reacties op marketing te meten en om u doorlopend aanbiedingen te sturen als u ermee akkoord bent gegaan deze te ontvangen als onderdeel van uw deelname.

Sollicitanten: als u reageert op een vacature op onze website, vragen wij om uw gegevens, waaronder uw cv. We gebruiken deze gegevens om uw sollicitatie te beoordelen en om met u te communiceren over die vacature. Wij maken ook gebruik van externe (software)aanbieders voor de verwerking van reacties op vacatures op onze website.

Enquêtes: als u deelneemt aan onze enquêtes, verzamelen wij uw persoonsgegevens als onderdeel van het klanttevredenheidsonderzoek met betrekking tot de producten en diensten die u zijn aangeboden.

Bedrijfsgegevens: als u een zakelijke klant, leverancier, zakenpartner of belanghebbende bent, verwerkt NewMotion uw persoonlijke contactgegevens (zoals naam, post- of e-mailadres en telefoonnummer) alleen als dit nodig is. NewMotion verwerkt ook uw zakelijke contactgegevens en andere informatie (zoals functie, afdeling, naam van de organisatie en uw contacten met NewMotion namens uzelf of de relevante zakelijke klant, leverancier, zakenpartner en/of belanghebbende).

Overig: Als u telefonisch of per email contact met ons opneemt, dan verzamelen we de gegevens die u aan ons verstrekt. E-mails zullen worden opgeslagen in onze systemen. Informatie die u verstrekt met betrekking tot nadere opvolging die van ons moet komen, zullen ook worden opgeslagen.

IV. Screening

Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, om onze  bedrijfsmiddelen en werknemers/contractanten te beschermen en om met name ervoor te zorgen dat NewMotion zich kan houden aan handelsvoorschriften, wetgeving tegen witwaspraktijken en/of omkoping en corruptie, en andere wettelijke vereisten, voeren we screenings uit (voorafgaand aan het contract en periodiek na het contract) met betrekking tot eigenaren, belanghebbenden en directeuren van onze zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners. Deze screenings vinden plaats aan de hand van openbaar beschikbare of door de overheid uitgegeven sanctielijsten en mediabronnen.
De screening omvat geen profilering of geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de tegenpartijen of potentiële tegenpartijen.

V. Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonlijke gegevens?

The New Motion B.V.
Rigakade 20
1013 BC Amsterdam
Nederland
Onze klantenservice is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar op +31880109500 of via klantenservice@newmotion.com

De privacy officer van NewMotion maakt deel uit van het Chief Privacy Officer Office van Shell International B.V. Als u vragen hebt over persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Chief Privacy Office van Shell Group op privacy-office-Sl@shell.com of een e-mail sturen naar klantenservice@newmotion.com met het onderwerp 'privacy officer'.

VI. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

De doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Onder III. vindt u het doel van het gebruik per specifiek type overeenkomst met ons. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens die voor de volgende doeleinden onder dit privacybeleid vallen:

Bedrijfsuitvoering, waaronder:

 • Het onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren van producten of diensten;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u, waaronder facturering en verrekening, en meldingen over functionaliteiten of functies met betrekking tot de producten en/of diensten die u gebruikt;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en zakenpartners, in welk geval wij uw pasnummer en informatie over uw laadsessies aan dergelijke partij(en) verzenden voor betalingsdoeleinden.
 • Registratie- en verrekeningsdiensten, producten en materialen van en naar NewMotion; het beheren van relaties en marketing, zoals het onderhouden en bevorderen van contact met bestaande en potentiële klanten, accountbeheer, klantenservice en ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.
  • NewMotion kan uw laadgegevens gebruiken om advies te geven over het optimaliseren van laadgedrag met het oog op optimaal laden of lagere laadkosten, inclusief belastingverdeling, als u voor deze dienst hebt gekozen. NewMotion kan ook de laadpasgegevens gebruiken om u te adviseren over het type abonnement dat geschikt is voor uw gebruik.
  • NewMotion beheert de gegevens over de laadactiviteiten in ons eigen netwerk en in netwerken van derden, per laadpunt en per laadpas. Deze gegevens worden gebruikt voor de betaling van het verbruik. NewMotion gebruikt deze gegevens ook voor marktanalyse en informatieve doeleinden om onze diensten te verbeteren en de behoefte in relatie tot het netwerk te analyseren. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen niet worden teruggevoerd op persoonlijke gegevens.
  • Als u een laadpunt gebruikt dat door NewMotion wordt beheerd, kan NewMotion uw laadsessie-gegevens gebruiken ten behoeve van de balancering van het electriciteitsnetwerk. Het pionieren in e-mobiliteit brengt uitdagingen voor het netwerk en de netbeheerders met zich mee. Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en vast te stellen welke laadpunten kunnen helpen om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen netbeheerders ons verzoeken om de EAN-code met betrekking tot uw laadpunt (dit is algemeen beschikbare informatie) en het maximale vermogen van het laadpunt op een bepaald moment te delen. Deze gegevens worden gedurende vijf jaar door deze netbeheerders bewaard. Als uw laadpunt is geselecteerd als onderdeel van de groep laadpunten die fungeert als eenheid voor het uitbalanceren van het net, zal NewMotion of de netbeheerder u hiervan op de hoogte brengen of contact met u opnemen.

Organisatie en beheer van het bedrijf, met inbegrip van:

 • Financieel beheer, vermogensbeheer, fusies, splitsingen, overnames en desinvesteringen, implementatie van controles, beheerrapportages, analyses, interne audits en onderzoeken.
 • Gezondheid, veiligheid en beveiliging, met inbegrip van bescherming van het leven of de gezondheid van een individu, gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van NewMotion en personeel, verificatie van de individuele status en toegangsrechten; of.
 • Naleving van wet- en/of regelgeving, inclusief naleving van wettelijke of reglementaire vereisten, waaronder rechtszaken en verweer tegen vorderingen. of voor een secundair doel waarbij er een nauwe relatie is, zoals:
 • Het opslaan, verwijderen of anonimiseren van persoonsgegevens;
 • Fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, rechtszaken en verweer tegen vorderingen; of
 • Statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek.

Communicatie en marketing:

Als u toestemming hebt gegeven om berichten van NewMotion te ontvangen (of als u eerder goederen en/of diensten van ons hebt gekocht en het is toegestaan volgens de lokale wetgeving), kunt u aanbiedingen ontvangen die zijn afgestemd op uw voorkeuren op basis van de informatie die over u is verzameld uit de verschillende bronnen die hierboven zijn beschreven, om u betere producten en steeds meer aangepaste diensten te kunnen bieden.

Wij kunnen u updates en meldingen over diensten sturen zonder uw voorafgaande toestemming als dergelijke updates en/of meldingen nodig zijn voor de juiste werking van de NewMotion-apps of andere diensten die u gebruikt.

Mogelijk ontvangt u relevante aanbiedingen en communicatie via verschillende kanalen en kunt u uw abonnementsvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken via uw persoonlijke profielinstellingen of de functie voor afmelden gebruiken voor de verschillende digitale kanalen.

VII. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als daarvoor een wettelijke basis bestaat.

De persoonsgegevens waarop dit privacybeleid van toepassing is, worden alleen verwerkt:

 • om op verzoek van een persoon maatregelen te nemen alvorens een contract aan te gaan;
 • wanneer het nodig is om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting;
 • indien dat noodzakelijk is voor de door NewMotion nagestreefde gerechtvaardigde belangen, tenzij deze belangen in strijd zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van een persoon of personen; of
 • (alleen indien wettelijk vereist) met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon.

In die gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op toestemming en onderhevig is aan de toepasselijke lokale wetgeving die anderszins bepaalt, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking vóór het intrekken van de toestemming.

VIII. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

NewMotion zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

We hebben technologie en beleid geïmplementeerd om uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik. In het bijzonder kunnen we codering gebruiken voor enkele van onze diensten en het verificatieproces voor toegang tot NewMotion-diensten aanpassen. Verder testen, beoordelen en evalueren we regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.

Wanneer u uw creditcardgegevens invoert, moet u zich ervan bewust zijn dat uw betaling door een externe betalingsprovider wordt verwerkt. NewMotion slaat alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode op.

IX. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden (of voor een nauw verwant secundair doel, bijvoorbeeld het opslaan ervan) en worden alleen gedeeld op basis van strikte 'need to know' waarbij het volgende geldt:

 • Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met elk bedrijf dat lid is van onze groep van bedrijven, waaronder ons moederbedrijf Royal Dutch Shell Plc, waar dit nodig is voor interne administratieve doeleinden, bedrijfsstrategie, auditing en monitoring, screenen op basis van de sanctielijst, en onderzoek en ontwikkeling. Voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de screening, raadpleegt u de sectie 'Welke persoonlijke gegevens verwerken we over u' van dit privacybeleid.
 • We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bedrijven die de producten en diensten aan ons leveren die wij vervolgens aan u als onze klant kunnen leveren.
 • NewMotion kan uw persoonsgegevens ook delen met de bedrijven van onze groep voor aanbiedingen of om u te informeren over EV-laadoplossingen gerelateerde producten en diensten op basis van de door u verstrekte toestemming. Deze aanbiedingen of informatie ontvangt u dan van NewMotion.
 • NewMotion kan uw persoonsgegevens ook delen met de bedrijven van onze groep voor het aanbieden van hun loyaliteitsprogramma met betrekking tot EV-laadoplossingen op basis van de door u verstrekte toestemming. Raadpleeg de privacyverklaring van de bedrijven van onze groep voor het geval u meer informatie nodig hebt over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.
 • NewMotion kan uw persoonsgegevens ook delen met de bedrijven van onze groep om deze te kunnen koppelen aan andere marketingdatabases binnen de groep bedrijven op basis van de door u verstrekte toestemming. Raadpleeg de privacyverklaring van de bedrijven van onze groep voor het geval u meer informatie nodig hebt over de manier waarop zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
 • Geautoriseerde externe agenten, serviceproviders en/of onderaannemers van NewMotion; en
 • Een bevoegde openbare autoriteit, overheidsinstantie, regelgevende of fiscale instantie indien het noodzakelijk is te voldoen aan wet- of regelgeving die voor NewMotion of de relevante Shell-onderneming(en) geldt of zoals toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving.
 • NewMotion kan op verzoek van een partij uw gegevens doorsturen naar een dergelijke partij indien deze partij een gerechtvaardigd belang heeft om uw persoonsgegevens te verkrijgen. Partijen die namens u voor uw laadsessies betalen, kunnen een dergelijk gerechtvaardigd belang hebben. NewMotion en de vragende partij beoordelen het gerechtvaardigd belang om te bepalen of en welke informatie wordt gedeeld. Het delen van persoonsgegevens houdt in dat geval in: de gegevens die u bij de registratie van de laadpas en/of het oplaadpunt hebt verstrekt, inclusief de instellingen voor slim laden, het gebruik van de laadpas en/of het oplaadpunt, zoals de locatie van het gebruik, de verbruikshoeveelheid en de gebruiksperiode. Raadpleeg de privacyverklaring van de betreffende derde partij voor informatie over de manier waarop deze met uw persoonlijke gegevens omgaat.
 • Controleer ook III hierboven. Mogelijk wordt uw specifieke situatie daar ook vermeld.

X. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar andere landen

Uw persoonlijke gegevens kunnen buiten uw land worden doorgegeven, met inachtneming van de nodige waarborgen.

Wanneer de persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven binnen de NewMotion- of Shell-groep en/of aan geautoriseerde derde partijen, service providers en/of onderaannemers die zich mogelijk in of buiten uw locatie bevinden (ook buiten de Europese Economische Ruimte), nemen wij organisatorische, contractuele en juridische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en dat adequate beschermingsmaatregelen zijn toegepast om de persoonsgegevens te beschermen.

Deze maatregelen omvatten Binding Corporate Rules voor overdrachten tussen de goedgekeurde doorgifte mechanismen voor de Shell-groep en de Europese Commissie voor overdrachten aan derden in landen die niet geacht worden een adequaat niveau van gegevensbescherming en aanvullende lokale wettelijke vereisten te bieden. U kunt een exemplaar van de Shell Binding Corporate Rules vinden op www.shell.com/privacy.html of een exemplaar aanvragen door contact op te nemen met privacy-office-SI@shell.com

XI. Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door NewMotion direct of indirect worden verzameld voor deze processen, zijn vereist om:

 • Te voldoen aan wettelijke vereisten en/of voor het aangaan van een overeenkomst met een partij en het voortzetten van een overeenkomst met een partij.
 • Contact te houden met zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners, bezoekers van de website en investeerders.

Als u ons niet de vereiste informatie hebt verstrekt, heeft dit een negatieve invloed op de mogelijkheid om met u te communiceren of om een overeenkomst aan te gaan met een partij of om een overeenkomst met een partij voort te zetten.

XII. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

NewMotion bewaart uw persoonlijke gegevens slechts gedurende een bepaalde periode.

Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met (zakelijke) klanten, leveranciers en zakenpartners, worden bewaard gedurende de looptijd van de contractuele relatie en tot 15 jaar daarna. Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan vijf jaar en voor de hierboven genoemde doeleinden worden deze overeenkomsten gedurende 35 jaar vanaf de aanvang van de overeenkomst bewaard.

In alle andere gevallen worden voor de hierboven genoemde doeleinden dergelijke persoonsgegevens, met inbegrip van verzamelde persoonlijke gegevens die betrekking hebben op de screening met de openbaar beschikbare of door de overheid uitgegeven sanctielijsten en mediabronnen, niet langer dan 15 jaar na de eerste verzameling bewaard.

In alle gevallen kan informatie worden bewaard voor a) een langere periode wanneer er een wettelijke reden is om dit te doen (in dat geval wordt de informatie verwijderd als deze niet langer vereist is voor het wettelijke doel) of b) een kortere periode wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens en er geen gerechtvaardigd belang meer is om deze te bewaren.

XIII. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wij streven ernaar om de informatie die wij over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt het volgende aanvragen:

 • toegang tot uw persoonsgegevens;
 • correctie of verwijdering van de persoonsgegevens (maar alleen wanneer deze niet meer nodig zijn voor een gerechtvaardigd zakelijk doel, zoals het voltooien van een retail transactie);
 • dat u geen marketingberichten meer wil ontvangen;
 • dat de verwerking van uw gegevens onvolledig is; en/of
 • dat u een overzicht van uw persoonsgegevens wilt die u aan NewMotion hebt verstrekt, die in een gestructureerde, digitale vorm naar een andere partij wordt verzonden, indien dit technisch haalbaar is.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met NewMotion:

Onze klantenservice staat 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar. +31880109500 op klantenservice@newmotion.com

XIV. Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of de manier waarop wij uw verzoek afhandelen, kunt u contact opnemen met NewMotion op: klantenservice@newmotion.com met het onderwerp 'privacy officer'. De privacyfunctionaris van NewMotion maakt deel uit van het Shell Group Chief Privacy Officer Office van Shell International B.V.

U hebt daarom ook het recht om contact op te nemen met de Chief Privacy Officer van Shell Group op:

Shell International B.V.
Postbus 162
2501 AN
Den Haag
Nederland

Handelsregister, nr. 27155369

E-mail: Privacy-Office-SI@shell.com

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door NewMotion of door Shell, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens in uw eigen land of bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens op:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ
Den Haag
Nederland

Website voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

De contactgegevens van andere instanties voor gegevensbescherming vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl

XV. Wijzigingen in dit privacybeleid

Deze privacyverklaring wordt in de loop der tijd bijgewerkt.

Dit privacybeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 juli 2020.